Prípadová štúdia

Ako sa nakrúca video, ktoré prináša dopyty

Prečítajte si, ako sme postupovali ku produkcii série kampaňových videí.

O firme

Helen Doron English je svetovová sieť, ktorá pôsobí v 36 krajinách sveta. Má unikátny spôsob výučby angličtiny, vďaka čomu je aj v Čechách a na Slovensku jednotkou v tejto oblasti.

Služby

Videoprodukcia, scenár, redaktorská práca, postprodukcia

Ciele kampane

Cieľom kampane bolo pomôcť zvýšiť počet nových študentov jazykovej školy pre deti Helen Doron English. Za týmto účelom sme vytvorili 10 videí pre trhy v Českej republike a na Slovensku. Prípadovú štúdiu výsledkov a aktivít kampane si môžete pozrieť tu.

Prípravná fáza videí

Štandardne sú tzv. "hovoriace hlavy" plné marketingových fráz, ktoré pôsobia vyumelkovane, neprirodzene a nalinkovane. My sme chceli dosiahnuť opak. Preto sme sa rozhodli urobiť hĺbkové rozhovory s matkami.

Naozaj dlhý čas sme venovali prípravnej fáze a vlastnému prieskumu témy, tvorbe otázok a intenzívnej redaktorskej práci. 

Chceli sme, aby výpovede matiek boli autentické. Vedeli sme, že každá matka je iná a každá kladie dôraz na niečo iné, pre každú znamená úspech jej dieťaťa niečo iné. Vedeli sme, že ak ich necháme prirodzene rozprávať to, čo si myslia, tak nám samé vyskladajú najlepšiu paletu rôznych názorov, skúseností a príbehov.

Ukázalo sa, že takýto prístup bol zvolený správne. Mnoho z myšlienok, ktoré nám matky povedali, sa dali efektívne používať aj v ďalšej komunikácii napr. v podobe nadpisov v banneroch alebo príspevkoch na sociálnych sieťach.

Ako sme pristupovali k nakrúcaniu

Autenticitu a prirodzenosť sme uplatnili všade, kde sme mohli. Vybrali sme skutočné matky - neherečky, ktoré sú zákazníčkami Helen Doron English. Zasadili sme ich do reálneho prostredia, v ktorom sa prirodzene vyskytujú. Nechali sme ich robiť bežné aktivity. Dali sme im priestor na to, aby mohli hovoriť vlastné myšlienky a skúsenosti.

Pri snímaní sme využívali dokumentárny princíp. Tomu sme prispôsobili aj veľkosť štábu, ktorí sme zredukovali na pár ľudí. Rovnako sme minimalizovali aj technický set-up, kamery, svetlá, mikrofóny na takú úroveň, aby sa stále matky cítili uvoľnene a prirodzene. Aj svetlo, ktoré sme používali, bolo zväčša prirodzené - denné.

Chceli sme sa vyhnúť tomu, aby matky mali pocit, že sú súčasťou veľkej produkcie, kde na ne mieri niekoľko výkonných svetiel, a kde už prirodzene u nehercov nastupuje väčšia hladina stresu. Týmto všetkým sme vo výsledku umocňovali prirodzenosť videí.

Priebeh nakrúcania videí

Nakrúcanie s jednou matkou trvalo cca 3 hodiny. Ako prvé sme nakrútili ilustračné zábery matky s dieťaťom, aby sa dieťa najprv vyhralo, zoznámilo sa s novými ľuďmi u neho doma a hlavne aby sa trošku unavilo. Potom sme mohli s matkou nakrúcať dlhší rozhovor bez väčšieho prerušovania.

Na natáčaní sme sa snažili udržať príjemnú atmosféru. Všetko sme sa snažili odľahčiť, nikoho sme nenaháňali. Základom bol sympatický menší štáb, pri ktorom sa matky mohli cítiť uvonene. Na začiatku sme respondentom povedali, čo je naším cieľom a čo sme prišli nasnímať, ale ďalej sme už do deja nezasahovali. Nechali sme ich voľne sa zaoberať aktivitami, ktoré robili.

V záujme prirodzenosti sme volili bežné aktivity, ktoré matky s deťmi naozaj robia aby jednoduchšie zabudli na to, že vlastne „natáčame reklamu“.

Asociácie tepla, svetla, jemnosti

V ilustračných záberoch sme zachytávali momenty matky s dieťaťom, ich spoločných aktivít a prejavov starostlivosti. Natočené zábery sme spomaľovali, pretože sme chceli videu aj týmto spôsobom dodať jemnosť. Zbierali sme zábery, ktoré vyvolávajú pocit slnečnosti, príjemného pocitu, starostlivosti, jemnosti, tepla a svetla. 

Postprodukcia videí

Finálne usporiadanie obsahu videí vznikalo až v strihu. Vtedy sme myšlienky matiek radili v poradí s tým zámerom, aby výpoveď každej matky pôsobila ako jednotný, neprerušovaný celok. Vyberali sme upokojujúcu hudbu, ktorá nám tiež pomohla k finálnemu príjemnému a jemnému dojmu z videa. Všetky videá sme nafarbili do teplých tónov. Vo výsledku z videí prechádza na diváka pocit tepla, starostlivosti a jemnosti. 

Kontaktujte nás

Získajte ponuku na mieru. Odpovieme najneskôr do 24 hodín (väčšinou oveľa rýchlejšie).