top of page

Fit Therapy Lady - budovanie dôveryhodnosti 

Stratégia a kampaň pre Fit Therapy Lady - produkt určený špecificky pre ženy. Kampaň sme navrhli a realizovali s cieľom budovať dôveryhodnosť produktu.

Služby pre klienta

Marketingová stratégia, Reklamná kampaň, PPC reklama

smartmockups_kwz65owp.jpg

Získanie
účastníčok štúdie

Prvým krokom bolo vytvorenie štúdie, do ktorej sa mohli zapojiť ženy za účelom testovania produktu. Ich úlohou bolo skúšať produkt na vlastnej koži a raz mesačne vyplniť dotazník.

Ženy z našej cieľovej skupiny sme potrebovali najprv zasiahnuť v online priestore a následne nazbierať potrebný počet 200 žien na registráciu do štúdie. V priebehu týždňa sa nám podarilo tento počet naplniť a štúdiu sme odštartovali.

lady-mock-seria4.png

Zabezpečili sme komunikáciu s účastníčkami štúdie vo forme dotazníkov, e-mailingu a súkromnej skupiny na sociálnej sieti Facebook, kde mohli účastníčky klásť otázky a vymieňať si skúsenosti medzi sebou, až kým štúdia neprebehla do úspešného konca.

FB skupina.png

S produktovou štúdiou sme dosiahli výsledky, ktoré sme mohli používať v ďalšej komunikácii značky.

FT_lady_banner_web_ikony_cisla_spolu.png

Video účastníčok

Oslovili sme spokojné účastníčky produktovej štúdie a požiadali sme ich, aby vytvorili autentické videá v domácom prostredí, v ktorých budú hovoriť o svojej skúsenosti s produktom a odporučia ho aj ďalším ženám. Videá sme ďalej používali v komunikácii na podstránke produktu, na sociálnych sieťach a v platených reklamách.

Na sociálnych sieťach sme následne spustili kampaň s cieľom presmerovať ľudí na landing page s informáciami o produkte a štúdii, ktorú sme pre tento účel vytvorili.

Prezentačné materiály

Pre klienta sme pripravili prezentačné materiály výsledkov štúdie v rôznych printových materiáloch, ktoré slúžili pre odborníkov, lekárov, kamenné a e-shopové lekárne a iné potenciálne distribučné cesty. Samostatné tlačové aj elektronické materiály sme vyrobili pre oslovenie nových zákazníčok značky.

ft-studia-print.jpg
ft-studia-print1.png
ft-studia-print3.png