top of page

German-Slovak Economic Forum - design pre event

Pre ekonomické fórum, ktoré organizovala Slovensko-nemecká obchodná komora sme sa postarali o vytvorenie jednotného vizuálu video obrazoviek, digitálnych totemov a certifikátov.

Služby pre klienta

Design, video

wirtschaftsforum-24_websize.jpg
bottom of page