top of page

Kremkrem - stratégia a identita

Nová marketingová stratégia a vizuálna identita pre e-shop s kozmetickými produktmi kremkrem.sk.

Služby pre klienta

Marketingová stratégia, Vizuálna identita, Social media, PPC Reklama v Google, PPC reklama na Facebooku, Grafické práce, Tlačoviny

krem_banner_klairs_bez_textu.png

Detailná stratégia

Pre klienta sme na začiatku spolupráce spísali 80 stranový strategický dokument, kde sme zadefinovali komunikačné ciele, spôsob komunikácie, vybrali médiá a vhodných partnerov na spoluprácu. Zadefinovali sme vizuálny štýl a metriky, ktoré pomôžu značke s rastom.

krem-strategy-2.png
krem-strategy-1.jpg
krem-strategy-3.png

Jednotný vizuál
pre online aj offline nosiče

krem_homepage_2.png

Pre náš eshop nám agentúra Leiter Advertising spravuje Google reklamy, sociálne siete, vytvára grafické návrhy, tlačoviny a pod. Spoľahli sme sa na nich aj v oblasti marketingovej stratégie a rozvoja. Máme s nimi výborné skúsenosti doložené výsledkami z kampaní. Majú seriózny prístup a dodržujú stanovené termíny.

Róbert Palovic - Kremkrem.sk

bottom of page