top of page

Lady náplasti

Stratégia pre vyššiu dôveryhodnosť

Marketingová stratégia, Reklamná kampaň, PPC reklama, Video

Stratégia a kampaň pre Fit Therapy Lady - produkt určený špecificky pre ženy. Pre produkt s nízkou známosťou u cieľovej skupiny sme navrhli kampaň s cieľom budovať dôveryhodnosť produktu.


 

Získanie účastníčok štúdie

Prvým krokom bolo vytvorenie štúdie, do ktorej sa mohli zapojiť ženy za účelom testovania produktu. Ich úlohou bolo skúšať produkt na vlastnej koži a raz mesačne vyplniť dotazník.


Ženy z našej cieľovej skupiny sme potrebovali najprv zasiahnuť v online priestore a následne nazbierať potrebný počet 200 žien na registráciu do štúdie. V priebehu týždňa sa nám podarilo tento počet naplniť a štúdiu sme odštartovali.Zabezpečili sme komunikáciu s účastníčkami štúdie vo forme dotazníkov, e-mailingu a súkromnej skupiny na sociálnej sieti Facebook, kde mohli účastníčky klásť otázky a vymieňať si skúsenosti medzi sebou, až kým štúdia neprebehla do úspešného konca.

S produktovou štúdiou sme dosiahli výsledky, ktoré sme mohli používať v ďalšej komunikácii značky.Video účastníčok

Oslovili sme spokojné účastníčky produktovej štúdie a požiadali sme ich, aby vytvorili autentické videá v domácom prostredí, v ktorých budú hovoriť o svojej skúsenosti s produktom a odporučia ho aj ďalším ženám. Videá sme ďalej používali v komunikácii na podstránke produktu, na sociálnych sieťach a v platených reklamách.Na sociálnych sieťach sme následne spustili kampaň s cieľom presmerovať ľudí na landing page s informáciami o produkte a štúdii, ktorú sme pre tento účel vytvorili.


Prezentačné materiály

Pre klienta sme pripravili prezentačné materiály výsledkov štúdie v rôznych printových materiáloch, ktoré slúžili pre odborníkov, lekárov, kamenné a e-shopové lekárne a iné potenciálne distribučné cesty. Samostatné tlačové aj elektronické materiály sme vyrobili pre oslovenie nových zákazníčok značky.Iné aktvity

Klientovi sme navrhli napríklad aj realizáciu kampane cez známy ženský portál, ktorú klient využil a následnj s portálom aj priamo realizoval.

Iné projekty
bottom of page