top of page

Hoomi

PR článok a printová inzercia

Tvorba PR článku, Dizajn printovej reklamy

Pre klienta sme zastrešili tvorbu PR článku, od námetu, cez texty a finálne spracovanie podľa požiadaviek média. Realizovali sme tiež dizajn printovej reklamy pre vybrané médium.Prečítať PR článok

Iné projekty
bottom of page