top of page

Tilaus

Názov pre odpadové hospodárstvo

Vytvorenie názvu

Vytvorili sme názov pre klienta, ktorý podniká v odvetví odpadového hospodárstva.


Tilaus

Tilaus je fínske slovo, ktoré v preklade znamená poriadok. Fínsko patrí k najekologickejším krajinám sveta. Toto slovo sme vybrali vzhľadom na podnikateľskú činnosť novej firmy, ktorou je práve vytváranie poriadku v rámci odpadového hospodárstva vo vnútri slovenských organizácií.


Pred založením vlastnej SRO nebolo jednoduché vybrať názov pre svoju firmu. Tím z Leiter Advertising od prvého telefonického kontaktu vzbudzoval u mňa veľkú dôveru a to aj vďaka ich individuálnemu prístupu a profesionalite. Termíny boli splnené na 100%. Vytvorili viacero názvov s úžasnými príbehmi, čo skôr pre mňa spôsobilo problém, čo skôr vybrať. Názov, ktorý som si vybrala je skutočne originálny, nestráca sa v ORSR, jeho príbeh skutočne vystihuje moju osobu a činnosť, ktorú vykonávam. Už teraz sa teším na naše ďalšie spoločné plánované projekty.
Jana Nekyová - Tilaus, s. r. o.

Iné projekty
bottom of page