top of page

Zagra

Zagra - Nová flotila šoférov

Naming, Dizajn loga

Názov firmy

Vytvorili sme názov a nové logo pre flotilu profesionálnych šoférov. Našim zámerom bolo odzrkadliť v názve nadšenie a entuziazmus, ktorý sme z klienta cítili a tiež lokálnosť služby. Nový názov tak vznikol spojením skratky "ZA", čo predstavuje Žilinu a latinského slova "Grata", ktoré znamená "vitaj". Názov Zagra teda voľne znamená: "Vitaj v Žiline!". Klient získal názov, ktorý je prívetivý, priateľský, každého cestujúceho víta a sľubuje mu príjemnú cestu.Dizajn loga

Logo sa skladá z dvoch hlavných častí, logomarku a typografickej časti. Logomarkom je štylizované písmeno Z, ktoré tvoria dva zrkadlovo natočené tvary strešného označenia taxi vozidiel. Znak je diagonálne preseknutý, čo dodáva do loga dynamiku. V druhom pláne vznikajú šípky, ktoré sa odvolávajú na cestovanie „tým správnym smerom”. Typografickú časť tvorí bezpätkové, moderné písmo, ktoré svojím charakterom vhodne dopĺňa symbol.


Iné projekty
bottom of page