top of page

Modrý slon

Ilustrácie maskota značky

Ilustrácie, Dizajn, Grafické práce

Pre vydavateľstvo personalizovaných detských kníh Modrý slon sme vytvorili originálne ilustrácie modrého sloníka pre použitie na sociálnych sieťach.19 unikánych ilustrácií

Ilustrácie sloníkov tematicky vychádzali z ponuky knižiek vydavateľstva. Sloníkov sme prispôsobili knižným príbehom, postavám a miestam, kde sa ich dej odohráva.Ilustrácie sa používali v komunikácii značky Modrý slon na sociálnych sieťach a v online reklamách. Tvorbou takéhoto vizuálneho prvku, ktorý vychádza z identity značky, pomáhame podporovať rozpoznateľnosť značky.
Iné projekty
bottom of page