top of page

Úvod > Služby > Reklamné kampane 

Reklamné kampane
Efektívna reklama, ktorá prináša vyšší zisk a rast značky

Pre väčšinu firiem je reklama samozrejmosťou, avšak nie vždy im prináša požadované výsledky. Dobrou reklamnou kampaňou môžete naplniť svoje predajné ciele, získať náskok pred konkurenciou a ďalej vo vašom podnikaní rásť.

rekl-kam-header.jpg

Využite silu reklamy a médií a dajte o sebe vedieť svojim zákazníkom

Nechajte si vytvoriť reklamnú kampaň na mieru pre vašu značku a s ohľadom na reálne možnosti vašej firmy. Reklamná kampaň od nás vám umožní získať kreatívu vhodnú pre váš produkt alebo službu, efektívne ju odkomunikovať cieľovej skupine a vhodným výberom mediálnych kanálov ju zasiahnuť presne tak, ako to práve potrebujete.

Jasná stratégia

pre dosiahnutie cieľa

 

Pred začatím reklamnej kampane zanalyzujeme momentálny stav vašej firmy a konkurencie na trhu a zadefinujeme stratégiu. Reklama s jasnou stratégiou pre vás predstavuje príležitosť naplniť vaše predajné ciele.

Odborná realizácia

kompletnej kampane

 

O vašu reklamnú kampaň sa môžu postarať odborníci od začiatku po koniec. Zabezpečíme produkciu reklamných formátov, exekúciu kampane a mediálny plán, aby vaša reklama bola vidieť. Garantujeme dodržanie technických, kvalitatívnych a etických noriem.

Kampaň s ohľadom

na váš rozpočet

 

Vieme vytvoriť online reklamné kampane, integrované reklamné kampane a offline kampane. Rozsiahle, ale aj v nižších rozpočtoch. Nie každý má rozpočet na celoslovenskú TV reklamu, ale to neznamená, že by nemal robiť reklamu. Vhodný mix médií a aktivít sa dá ušiť na mieru. Pomôžeme vám nastaviť rozpočet a vyčleniť sumu, s ktorou sa dá pracovať a prinesie v kampani výsledky.

Jasne merateľné

a definované ciele

 

Chcete zvýšiť povedomie o vašej značke? Chcete predstaviť nový produkt? Chcete najbližší mesiac predať o 50% viac konkrétneho produktu? Chcete zaujať mladšiu cieľovku? Reklamnú kampaň vypracujeme v súlade s vašimi obchodnými cieľmi.

Analýza

výsledkov

 

Analýza je alfou a omegou reklamnej kampane. Priebežné a finálne vyhodnotenie kampane a analýza výsledkov vám pomôžu pri expanzii vašej firmy a tvorbe ďalších kampaní. Vyhodnocovanie je dôležité, aby ste v budúcnosti vedeli, čo funguje.

Kreatíva,

ktorá predáva

 

Tvoríme kreatívu, ktorá plní vaše ciele a ide ruka v ruke so stratégiou kampane. Vieme, kedy nechať priestor humoru a emóciám, a kedy je zase lepšie použiť logické argumenty. Robíme veci, ktoré majú význam, a ktoré majú zmysel aj pre vás a ľudí, ktorým chcete svoju značku prezentovať.

So službou
reklamná kampaň získate

Stratégiu reklamnej kampane vytvorenú na mieru

Kreatívu kampane, ktorá plní ciele s ohľadom na vašu značku

Otvorenú komunikáciu pri predikciách rozpočtu a výsledkov

Exekutívu celej kampane, dozor nad priebehom a reportovanie výsledkov

Najčastejšie kampaňové otázky 

Naše reklamné kampane odpovedajú aj na tieto otázky.

Akú kreatívu

zvoliť

Logické alebo emotívne argumenty?

Masová alebo presne cielená kampaň?

Máme využiť online alebo offline reklamu?

Koľko médií

máme využiť?

Ako nastaviť

reklamné ciele?

Koľko investovať do reklamy?

Ako vyhodnotiť 

kampaň? 

rekl-kam-sposob-6.jpg
Spôsob spolupráce

Vďaka reklamnej kampani získate správny mix stratégie, kreatívy, reklamných obsahov a médií s ohľadom na váš biznis a reálne možnosti firmy. To všetko za účelom naplnenia vašich cieľov.

1. Stretnutie a vstupné dáta

Úvodný rozhovor a vyplnenie nášho dotazníka, príp. workshop, z ktorých sa dozvieme všetky potrebné informácie o vašej firme, produktoch, službách a cieľoch. V prvom kroku sa hradí zálohová faktúra vo výške 30-50%.

2. Tvorba zadania kampane

Reklamná kampaň má plniť konkrétny cieľ, ktorý je presne, ideálne kvantifikovateľne, formulovaný. V tejto fáze spolu zadefinujeme cieľ, ktorý má vaša kampaň naplniť. Pri tvorbe zadania zvažujeme, či je cieľ realistický, a či sú budgetové možnosti firmy v súlade s reklamným cieľom. Ak cieľ reklamy nemáte presne definovaný, pomôžeme vám ho zadefinovať.

3. Návrh kampane

Náš návrh, ako k tomu pristúpime, a jeho odsúhlasenie. Návrh obsahuje stratégiu kampane, jej kreatívu, messaging a výber reklamných formátov potrebných pre kampaň ( napr. videá, fotografie, web, bannery, reklamné tlačoviny, billboardy, rádiospot, TV spot, platené online/offline inzercie, platené spolupráce, PR aktivity a iné). Návrh kampane obsahuje rámcové ceny za služby, kreatívu a exekúciu kampane, výber vhodných médií, mediaplán, navrhované rozpočty a odhadované výsledky kampane. 

4. Spustenie a reportovanie

Exekutívna časť kampane zahŕňa agentúrne práce a výrobu všetkých mediálnych nosičov a formátov, ktoré v kampani budú použité. Keď je kampaň „on-air”, ďalej sledujeme priebeh a výsledky cez dostupné analytické nástroje. V prípade online kampane, ju pravidelne optimalizujeme. Kampaň vyhodnocujeme počas jej trvania, aj po jej skončení.

Sposob spoluprace

Zjednoťte svoje úsilie a prostriedky v ucelenej reklamnej kampani

Reklamná kampaň s jasne definovaným cieľom vám ponúka priestor skoncentrovať svoje sily a financie do aktivít, ktoré majú zmysel, či už ide o cielenú direct response kampaň alebo masívnejšiu brandovú kampaň so širokým zásahom.

Seedlings

Analýzu súčasnej pozície vašej firmy na trhu, návrh riešení kampane.

Farmer Checking Plants

Zmysluplnú kreatívu, ktorej vaša cieľovka rozumie a je vhodná pre váš produkt alebo službu

Agriculture

Produkciu reklamných formátov, exekúciu kampane a mediálny plán, aby vaša reklama bola vidieť

Organic Home Garden

Vyhodnotenie, reportovanie a pravidelnú optimalizáciu kampane

Cena služby


Reklamná kampaň je komplexná služba, ktorá sa preto naceňuje individuálne. Naceňuje sa na mieru, pretože závisí od mnohých premenných, ktoré majú vo výsledku vplyv na cenu.

 

Výsledná cena závisí od kreatívy, médií, exekutívnej náročnosti a cieľov, ktoré chcete kampaňou dosiahnuť.

Doba dodania


Úvodná strategická časť kampane trvá priemerne 1-2 mesiace. Kreatíva a exekutíva rovnako 1-2 mesiace. Reálna doba dodania a skutočného spustenia kampane sa však líši prípad od prípadu.

 

Pri menších online kampaniach myslite na 1-2 mesačné okno pred reálnym spustením.

Pri väčších kampaniach minimálne 3 mesiace.

Namiesto najnovších trendov je naša práca založená na dokázaných výskumoch a dátach o efektivite marketingovej komunikácie, ktoré spájame s našimi praktickými skúsenosťami

Zastávame Evidence-based prístup v marketingovej komunikácii na základe štúdií Byrona Sharpa, Petra Fielda, Les Bineta a iných odborníkov v oblasti efektivity marketingu, reklamy a komunikácie.

cesta-sposob-2.jpg

Spolupracujeme spolu približne rok najmä na kampaniach pre sociálne siete a výsledky boli okamžité. Za posledné mesiace sa predaj neustále zvyšuje a z veľkej časti za to vďačíme aj týmto úspešným kampaniam. Zároveň sa s firmou Leiter skvele komunikuje a na všetky požiadavky reagujú veľmi pružne. Vrelo odporúčam.

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK

Zasadacka-web_edited.jpg
Leiter-biele-o-nas-logo-Vertical.png

Spoznajte nás

Tvoríme zmysluplné výstupy, ktorým vaši zákazníci rozumejú, a ktoré rozvíjajú vašu značku. Spoznajte filozofiu našej práce.

Budeme si rozumieť?

Zistite, či sme pre vašu firmu vhodný partner. Ak sa nájdete aspoň v 6-tich bodoch, sme pre vás správna voľba a veľmi radi vás spoznáme.

Získajte efektívnu
reklamnú kampaň

Nechajte si vypracovať reklamnú kampaň a oslovte tisíce nových zákazníkov. Napíšte nám alebo zavolajte na číslo 0907 865 466.

bottom of page