top of page

Modrý Slon

Animovaný TV sponzoring

Exekúcia animovaného spotu, TV export

Sponzorský animovaný spot nasadený v Českej televízii. Pri spracovávaní spotu sme vychádzali z krásnych ilustrácií čarovných knižiek pre deti.
Iné projekty
bottom of page