top of page

Animovaný TV sponzoring

Modrý slon - Rozprávkové osobné knižky

Exekúcia animovaného spotu, TV export

Sponzorský animovaný spot nasadený v Českej televízii. Pri spracovávaní spotu sme vychádzali z krásnych ilustrácii čarovných knižiek pre deti.
Galeria
bottom of page