top of page

Mojmírka

Stratégia a firemná identita

Stratégia, Tvorba loga, Vizuálna identita, Kampaň, PPC reklama, Social Media, Web, Dizajn tlačovín a predajných materiálov

Pre realitný projekt developera B&V Group v Piešťanoch sme vymysleli názov, vytvorili logo, komplexnú vizuálnu identitu, webovú stránku a kampaň pre developerský projekt Mojmírka.


Logo projektu

Logo pre developerský projekt Mojmírka je navrhnuté tak, aby minimalisticky reflektovalo moderné charakterové črty komplexu. Logo sa skladá z obrazovej a textovej časti, pričom obe zdieľajú rovnaký vizuálny prístup a repetíciou jednoduchých a jemných línií podporujú myšlienku modernej urbanistickej tvorby. Obrazová časť loga je inšpirovaná frontálnym pohľadom na novostavbu (I.) schovávajúc v sebe písmeno M (II.), ako iniciálku názvu Mojmírka. Spojením týchto dvoch prvkov vzniká perspektívny pohľad na budovu (III.), ktorý je logomarkom projektu.
Propagácia projektu

Pre projekt sme sa postarali aj o dizajn a obsah webovej stránky a následnú kompletnú propagáciu formou sociálnych sietí, online reklám, Google vyhľadávania.


Mysleli sme aj na najmenších

Pre klienta sme pripravili aj tlačoviny pre obchodné oddelenie, či research a ceny lokálnych médií. Mysleli sme však aj na malé deti, ktoré často s rodičmi navštevujú realitných agentov. Aby sa nenudili, urobili sme pre nich omaľovánky s vizuálizáciou projektu.

Iné projekty
bottom of page